You are currently viewing สารสกัดจาก “กระชายขาว” มีฤทธิ์ต่อต้าน “โควิด-19”
Fingerroot

สารสกัดจาก “กระชายขาว” มีฤทธิ์ต่อต้าน “โควิด-19”

ทีมนักวิจัยของไทยเจอ สารสกัดจาก “กระชายขาว” มีฤทธิ์ต่อต้าน “โควิด-19” เตรียมจดสิทธิบัตร งานศึกษาวิจัยของม.มหิดล รวมทั้ง TCELS กับความสำเร็จในการพัฒนาสารสกัดกระชายขาวเพื่อใช้เป็นยาสำหรับโรคโควิด-19 คาดว่าใช้เวลาขั้นต่ำ 1 ปี สำหรับการวิจัยและพัฒนาให้สำเร็จ

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บอกว่า ทีมงานนักวิจัยที่เป็นการร่วมมือกันของคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล และก็ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS พบว่า ในกระชายขาว มีสารอยู่ 2 ตัว ที่มีฤทธิ์ต่อต้านโควิด-19 สูงมาก

ทางด้าน ดร. ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา กล่าวว่า ทีมนักวิจัยค้นพบว่ามีสารสกัดจากกระชายขาวที่สามารถยับยั้งการเติบโตของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ได้ถึง 100% โดยสารสำคัญทั้ง 2 ตัวที่อยู่ในกระชายขาว คือ Pandulatin A และ Pinostrobin

สารทั้งสองตัวนี้ในกระชายขาว สามารถทำหน้าที่ยับยั้งการเติบโตของเชื้อไวรัสสิ่งที่ทำให้เกิดโควิด-19 ได้ โดยสารทั้งสองตัวนี้สามารถลดปริมาณเซลล์ที่ติดเชื้อโรคจาก 100% ได้ถึง 0% เลยทีเดียว นอกจากนี้ยังสามารถยับยั้งเซลล์สำหรับการผลิตไวรัสได้ถึง 100% อีกด้วย

กินกระชายขาวจากในอาหาร กับข้าวต่างๆช่วยลดโควิด-19 หรือไม่?

ดร. ศุภฤกษ์ ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้คิดว่าถ้าเกิดจะใช้สารสกัดจากกระชายขาวเพื่อต้านโรคโควิด-19 ควรจะยังอยู่ในรูปแบบของสารสกัดก่อน เพื่อควบคุมปริมาณสารสำคัญที่จะออกฤทธิ์ได้อย่างแน่นอน สามารถควบคุมปริมาณสำหรับเพื่อการรับประทานให้เหมาะสม โดยที่เราไม่ต้องรับประทานเยอะจนถึงเกินไปได้

เตรียมจดสิทธิบัตร งานวิจัยของไทย

การศึกษาค้นพบสารสกัดจากกระชายขาวเพื่อใช้ยั้งการเติบโตของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สาเหตุโควิด-19 นี้ ดร. ศุภฤกษ์ กล่าวว่า ได้ตระเตรียมจดสิทธิบัตรเพื่อเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาวไทย และจะพยายามทำให้สารสกัดจากกระชายขาวที่พบมาทำเป็นยา ทดลองความปลอดภัยต่างๆอีกทั้งกับสัตว์ทดลอง รวมทั้งมนุษย์ คาดว่าจะใช้เวลาราว 10 เดือน – 1 ปี เพื่อคุณภาพ รวมทั้งความปลอดภัยต่อผู้บริโภคในอนาคต

สนับสนุนบทความโดย สล็อตออนไลน์ ที่ https://www.webet.me/สล็อต-rt/