You are currently viewing คิดบวก เพิ่มพลังบวกให้ชีวิต

คิดบวก เพิ่มพลังบวกให้ชีวิต

  • Post author:
  • Post category:Blog

ระวังความคิดเพราะความคิดจะกลายเป็นการกระทำ ระวังการกระทำเพราะผลรวมของการกระทำจะกลายเป็นนิสัยระวังนิสัยเพราะนิสัยคือบุคคลิกและตัวตน ระวังตัวตนเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของความคิด ถ้าหากชีวิตของทุกคนที่ผ่านมาเจอแต่เรื่องแย่ๆ ต้องกลับมานั่งทบทวนตัวเองดูแล้วว่าทุกคนเผลอคิดลบ เผลอพูดอะไรหรือเผลอทำอะไรไม่ดีไปด้วยรึป่าว ถ้าเผลอคิดหรือทำอะไรไม่ดีไปไม่เป็นไรให้ลองปรับใหม่หันมา คิดบวก มองโลกในแง่ดีดู เพราะการคิดบวกจะส่งผลดีต่อความคิดและการกระทำ และทุกคนจะรู้ว่าชีวิตจะดียิ่งกว่าเดิมได้มากแค่ไหนเมื่อคิดบวก

คิดบวก มองโลกในแง่ดีชีวิตดีอย่างไร?

อย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าการคิดบวกทำให้เรามีความสุขแท้ที่จริงแล้วยังส่งผลดีต่อสุขภาพกายและจิตใจอีกด้วย สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนเมื่อเปลี่ยนเป็นคนคิดบวก คนที่คิดบวกส่วนมากมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี เคล็ดลับมีเพียงสิ่งเดียวนั่นก็คือการทำตัวเองให้มีความสุข หากิจกรรมไม่ปล่อยให้ตัวเองว่างสิ่งเหล่านี้จะทำให้มีพลังขับเคลื่อนในชีวิตที่ดี ไม่เครียดกับอะไรง่ายๆเมื่อมีปัญหาสามารถรับมือกับปัญหาได้ดีว่าคนที่มองโลกในแง่ลบ การที่เรามีระบบภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่แข็งแรงขึ้น การที่ไม่เครียดทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานได้อย่างเป็นปกติ ดูดซึมอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ลดโอกาสการเป็นโรคซึมเศร้า การคิดบวกส่งผลดีต่อสุขภาพจิต มีทักษะแก้ปัญหาได้ดีกว่าคนที่ชอบคิดในแง่ลบ ช่วยป้องกันตนเองจากภาวะซึมเศร้าได้เป็นอย่างดีและมีพลังในการใช้ชีวิตมากขึ้น ความคิดในแง่ลบเป็นสิ่งที่ดูดพลังชีวิตทำให้ไม่มีความสุข ตรงกันข้ามกับคนที่คิดบวกอยู่เสมอจะมีความสุขได้ง่ายขึ้นและประสบความสำเร็จ

บุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน ช่วยให้ประสบความสำเร็จ

บุคลิกภาพ หมายถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ บุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพภายใน บุคลิกภาพนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสิ่งแวดล้อมที่พบเจอ ซึ่งในการทำงานมีหลายองค์ประกอบที่ช่วยให้ชีวิตการทำงานราบรื่น บุคลิกภาพก็เป็นหนึ่งในนั้น โดยองค์กรจะคัดสรรพนักงานที่มีบุคลิกภาพตามที่ต้องการ  คำว่า “บุคลิกภาพภายใน” หมายถึง สิ่งที่เป็นนามธรรมไม่สามารถจับต้องได้แต่มองเห็นผ่านการกระทำ การคิดบวกก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้มี สภาพภายในที่ดีได้ด้วยเช่นกันบุคลิกภาพภายที่องค์กรต้องการจะพิจารณาจาก ทัศนคติ,วิสัยทัศน์,เจตคติต่างๆ  องค์กรมักจะเลือกผู้ที่มีบุคลิกภาพเอื้อประโยชน์ต่อองค์กรเช่น มนุษยสัมพันธ์ดี,ช่างสังเกต,มีความละเอียดรอบคอบ,รักที่จะเรียนรู้และพัฒนา,มีความนอบน้อมเป็นต้น บุคลิกภาพส่งผลต่อการทำงานเป็นอย่างมากเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้ตนเองและองค์กร ซึ่งบุคลิกภาพสามารถพัฒนาและปรับเปลี่ยนได้ แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพทำได้ทั้งการฝึกด้วยตนเองและการเข้าคอร์สฝึกบุคลิกภาพจากองค์กรชั้นนำ